คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ต.ค.63 ถึงวันที่ 16 ต.ค.79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการไหว้ครู เปิดสายรหัส คณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการไหว้ครู เปิดสายรหัส คณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม การสืบสานประเพณีไหว้ครู และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิสิตรุ่นพี่ นิสิตรุ่นน้อง คณาจารย์ และบุคลากร โดยมีอาจารย์ตัวแทนจากวิทยาเขตสงขลาและอาจารย์จากวิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรม ณ ตึกกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง