คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.63 ถึงวันที่ 21 ส.ค.86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทีมผู้บริหาร และ ตัวแทนนิสิต เข้าร่วมงาน "วันรพี" ประจำปี 2563
 
     

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทีมผู้บริหาร และ ตัวแทนนิสิต เข้าร่วมงาน "วันรพี" ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และท่านคณบดีเป็นตัวแทนคณะฯวางพวงมาลาถวายสักการะพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ณ ศาลจังหวัดสงขลา