คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.63 ถึงวันที่ 18 มี.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานของรัฐ ของคณะนิติศาสตร์ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2