คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.63 ถึงวันที่ 17 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อ Infographic และการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ "การผลิตสื่อความรู้ทางกฎหมาย"