คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.63 ถึงวันที่ 16 มี.ค.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการชี้แจงรายละเอียดการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการชี้แจงรายละเอียดการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 โดย อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ และอาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ ณ ห้อง MF 1307 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง