คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.63 ถึงวันที่ 24 มี.ค.78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ นำนิสิตลงเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
 
     

วันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ นำนิสิตลงเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและบูรณาการการเรียนการสอนกับการการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน : กิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย