คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.63 ถึงวันที่ 11 ก.พ.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี"ลูกรพีสัมพันธ์" ครั้งที่ 8
 
     

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี"ลูกรพีสัมพันธ์" ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค9 นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์