คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.63 ถึงวันที่ 12 ก.พ.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกันหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน
 
     
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกันหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ตระหนักต่อการเคารพสิทธิไม่ละเมิดสิทธิและไม่ละเมิดกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิลดลงและสังคมมีความสุขขึ้น ณ ห้องทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ