คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.63 ถึงวันที่ 5 ก.พ.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ ได้มีการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ