คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.63 ถึงวันที่ 15 ก.พ.81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 เลือกและยืนยัน การฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 
     

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 เลือกและยืนยัน การฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 17402 โดยมีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 100 คน