คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.63 ถึงวันที่ 20 ก.พ.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานของรัฐ