คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 20 ม.ค.63 ถึงวันที่ 16 ม.ค.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ