คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.62 ถึงวันที่ 25 ต.ค.78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการเปิด "ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน" ในโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน "ยุติธรรมสร้างสุข"
 
     

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการเปิด "ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน" ในโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน "ยุติธรรมสร้างสุข" ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา