คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.62 ถึงวันที่ 20 ก.ย.85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่คณะนิติศาสตร์ (Big Cleaning) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะนิติศาสตร์
 
     

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่คณะนิติศาสตร์ (Big Cleaning) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สโมสรคณะนิติศาสตร์และตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคาร รอบนอกอาคารและป้ายคณะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะนิติศาสตร์