คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.62 ถึงวันที่ 18 ก.ย.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำบุญคณะนิติศาสตร์เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี คณะนิติศาสตร์ โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ
 
     

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำบุญคณะนิติศาสตร์เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี คณะนิติศาสตร์ โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ พร้อมกันนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ