คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.62 ถึงวันที่ 18 ก.ย.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา
 
     

วันที่ 14 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาฯ มีตัวแทนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 ทีม ได้แก่นางสาวเพ็ญนภา มาเอียด นางสาวณัฐธิดา แม่นยำ และนายพิฆเนศ วินสน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว และนายกรีฑา รักเล่ง เป็นผู้ควบคุมทีม