คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.62 ถึงวันที่ 12 ก.ย.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา(กพยจ.)
 
     

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา(กพยจ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา