คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.62 ถึงวันที่ 11 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space)
 
     

วันที่ 10 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พบนิสิตและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เนื่องจากนิสิตและอาจารย์ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) : หัวข้อ "JUS(T)ACT HACKATHON" เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม ประกอบด้วย อาจารย์พงศักดิ์ เจ๊ะพง นางสาวนาตารี นิลอานันต์ , นางสาวชนาพร ท่าเทศ , นายนายอะนิส แซะอาหลำ , นางสาวทิศดาวรรณ ทวีรัตน์ , นางสาวนัฐมล ลำเลียงพล , นางสาวปัทมา เจะสัน , นายคงกฤช เพ็ชรสุวรรณ , นางสาวเกวลิน มณีพรหม , นางสาวนัทดา วิชา , นางสาวทิพวรรณ สัตบุตร , นางสาวจินดารัตน์ มีจันทร์แก้ว ณ กรุงเทพมหานคร