คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.62 ถึงวันที่ 22 ก.ย.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ออกประชาสัมพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 และโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
 
     

วันที่ 3 - 6 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ อาจารย์มาตา สินดำ อาจารย์กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์ และตัวแทนนิสิต ได้ออกประชาสัมพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 โรงเรียนสภาราชินี 2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 และโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์