คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 21 ก.ย.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลแขวงสงขลา โดยมีท่าน ชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเเขวง สงขลา เเละศาลจังหวัดสงขลา โดยมีท่าน ศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ
 
     

วันที่ 4 กันยายน 2562 นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ช่วงเช้า ศาลเเขวงสงขลา เเละ ช่วงบ่าย ศาลจังหวัดสงขลา โดยมีท่าน ชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเเขวง สงขลา เเละ ท่าน ศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ