คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 8 ก.ย.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาบรรยายวิชา กฎหมายอาญา 2 : บทบัญญัติทั่วไป
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาบรรยายวิชา กฎหมายอาญา 2 : บทบัญญัติทั่วไป โดยมี รองศาสตรจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ