คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 9 ก.ย.79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดบรรยายเรื่อง การร่างฟ้อง และการดำเนินคดีอาญา ในรายวิชาการว่าความและศาลจำลอง โดยมี ร้อยตำรวจโทสิทธิชัย เกลี้ยงเกลา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
 
     

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดบรรยายเรื่อง การร่างฟ้อง และการดำเนินคดีอาญา ในรายวิชาการว่าความและศาลจำลอง โดยมี ร้อยตำรวจโทสิทธิชัย เกลี้ยงเกลา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง MF 3306 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง