คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 14 ก.ย.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
 
     

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน เวลา 13.00 - 17.00 น. โดยมี นายณัฐวุฒิ โชติการ และ นายธุวานนท์ ทองเจริญ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้อง 15403 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา