คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 14 ก.ย.81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย บรรยายโดยอาจารย์ปัณฑพล ประสารราชกิจ อาจารย์พิเศษ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย บรรยายโดยอาจารย์ปัณฑพล ประสารราชกิจ อาจารย์พิเศษ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ภาพโดย : คุณปิยพงษ์ ทองดำหยู