คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.62 ถึงวันที่ 19 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะนิติศาสตร์
 
     

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะนิติศาสตร์ ขึ้น ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นองค์ปาฐก ในประเด็น "การประกอบวิชาชีพของนักกฎหมาย ในยุค Thailand ๔.๐"

และวิทยากร ๓ ท่าน

ร.ต.ท.ณรงพล พงษะพัง ผบ.มว.กก.ตชด.๔๔/หน.ชฝต.๔๔๑๔

นายอภิสิทธิ์ คงประดิษฐ์
ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ อบต.ปลายพระยา

ร่วมเสวนาเรื่อง "โลกหลังการศึกษากฎหมาย"

และ นายวีรวัตน์ ดีไชยเศรษฐา นักธุรกิจ ให้ความรู้เรื่อง "ทักษะวิชาชีพและการประกอบธุรกิจสตาร์ตอัพ (Startup) "
เพื่อเป็นความรู้ให้กับนิสิต คณะนิติศาสตร์ ที่กำลังจะจบการศึกษา

โดยมี ร.ศ.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี