คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.62 ถึงวันที่ 4 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าพบหัวหน้ากองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 
     

วันพฤหัสดีที่ 4 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าพบหัวหน้ากองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า ( กรมน.ภาค 4สน. ) ค่ายสิรินธร เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ