คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.62 ถึงวันที่ 11 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าพบนายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร อธิบดีอัยการภาค 9
 
     

วันที่ 7 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าพบนายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร อธิบดีอัยการภาค 9 นายไพศาล จันทรัตน์ อัยการพิเศษ เเละ นายสุนทร นามเเสง นิติกรชำนาญการ เพื่อหารือเเนวทางการจัดโครงการอบรมหลักวิชาชีพเเก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ เเละ หารือการทำข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการช่วยเหลือกฎหมายเเก่ประชาชน ณ สำนักงานอธิบดีอัยการภาค 9