คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ม.ค.62 ถึงวันที่ 22 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมหารือแนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการจากองค์กรการเงินฐานราก
 
     

วันที่ 18 มกราคม 2562 คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมหารือแนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการจากองค์กรการเงินฐานราก และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา