คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 พ.ย.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
#การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
1. น.บ.นิติศาสตร์ กลุ่มเรียน จ-ศ(เรียนที่วิทยาเขตสงขล)(สอบสัมภาษณ์)
2. น.บ.นิติศาสตร์ กลุ่มเรียน ศ-อ(เรียนที่วิทยาเขตสงขล) Block Course(สอบสัมภาษณ์)
 
#ระเบียบการรับสมัคร
 
#การสมัครออนไลน์
1. ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ https://admission.tsu.ac.th/applicant/form.jsp
2.พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร และนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาใกล้บ้าน
3. ยื่นหลักฐานการสมัครกับกรรมการสอบฯ ในวันสอบสัมภาษณ์
4.ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจากส่งเอกสารและชำระเงินค่าสมัคร 7 วันทำการ