คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.ค.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการให้บริการที่สนับสนุนความเป็นนานาชาติ