คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าฝึกปฏิบัติงาน
 
     
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต.) 
1.มหาลัยคัดเลือกนักศึกษา 
2.มหาลัยส่งรายชื่อนักศึกษาที่คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
3.นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ กรมส่วนกลาง(ส.ค.61) และ ณ ภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับเลือก(ก.ย.-พ.ย.61) 
4.ส่งหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 26 ก.ค. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร