คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 16 ก.ค.61 ถึงวันที่ 21 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และการติดตามหนี้สิน
 
     

รายละเอียดเพิ่มเติม : www2.tsu.ac.th/org/law/page_detial_menu.php