คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 16 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เสวนาทางวิชาการ "10 ปี คดีชายฝั่งสะกอมถึงอ่าวน้อย.." วงการนิติศาสตร์ไทยเรียนรู้อะไร?