คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.61 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำปรเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาชาวไทย
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร

   สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำปรเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT SCHOLARSHIP)
ไปศึกษาต่อ
1. ทุนนักศึกษาวิจัย(Research Students)
2. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี(Undergraduate Students)
3. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี(College of Technology Students)
4. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ(Specialized Training College Students)