คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 18 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Internationnal Conference on Law, Environment, Culture and Globalition Bengkulu, Indonesia
 
     
Internationnal Conference on Law, Environment, Culture and Globalition Bengkulu, Indonesia 11-12 October 2018|ICLECG 2018
Call For Paper and Participation Registration : fh.unib.ac.id/iclecg2018