คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
menu 1
ITA2561
ITA63_017
ITA63_038
ITA2562
ผลการประเมิน 2561
ผลการประเมิน 2562
ITA63_033
ITA63_03
ITA2563
ผลการประเมิน 2563
ผลงานอาจารย์
ITA63_015
ITA63_016
ITA63_019
ITA63_25
ITA63_08
ITA63_020
ITA63_027
ITA63_026
ITA63_029
ITA63_030
ITA63_031
ITA63_032
ITA63_034
ITA63_028
ITA63_06
ITA63_035
ITA63_022
ITA63_024
โครงการบริการวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
รายได้โครงการบริการวิชาการในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
ITA63_041
ITA63_043
ITA63_042
ITA63_040
ITA63_039
ITA63_036
ITA63_037
ITA63_011
ผลการประเมิน 2564
ITA2564
ผลการประเมิน 2564
ผลการประเมิน 2564
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก