คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติอต่อ / Q&A
ช่องทางในการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
Q & A
 
ข้อมูลการติดต่อ กลับหน้าหลัก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000

โทร 0-7431-7687

โทร 0-7431-7600 ต่อ 8777(ธุรการ) 8704(ประชาสัมพันธ์)

โทรสาร 0-7431-7686

https://www.facebook.com/KhnaNitisastrMhawithyalayThaksin/

*************************************************************************************

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

โทร. 0-7460-9600  ต่อ 5201-4

โทรสาร 0-7460-9631

*************************************************************************************

E-mail : law@tsu.ac.th

 

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
เว็บไซต์ : http://law.tsu.ac.th 

อีเมล์ : law.tsu.ac.th@gmail.com
 
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ โทรสาร : 074-317699
 

มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

โทรศัพท์ : 0-7460-9600