คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หนังสือและเอกสารประกอบการสอน
หนังสืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร
อาจารย์อำพน เจริญชีวินทร์(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์
อาจารย์พรสักก์ พิทักษ์ธรรม(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย(อาจารย์พิเศษ)
TSU Bookshelf คณะนิติศาสตร์
 
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี กลับหน้าหลัก

กฎหมายปกครอง1

กฎหมายปกครอง2

       ครั้งที่ 1

       ครั้งที่ 2

       ครั้งที่ 3

      ครั้งที่ 5

      ครั้งที่ 6