คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
รับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ/ปกติ
โครงการที่เปิดรับนิสิต ปีการศึกษา 2566:TCAS66
โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รับบุคลเข้าศึกษาต่อ
โครงการ Pre-Degree
 
รับบุคลเข้าศึกษาต่อ กลับหน้าหลัก