คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 เม.ย.61 ถึงวันที่ 21 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ในศตวรรษที่ 21