คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฏิทินกิจกรรมนอกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 วิทยาเขตพัทลุง
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยกลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ปฏิทินกิจกรรมนอกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560