คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนิสิตระหว่างประเทศ (Follow up mini SEED)
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร

    ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนิสิตระหว่างประเทศ (Follow up mini SEED) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา จัดกิจกรรม Follow up mini SEED ระหว่างวันที่ 14-21 กันยายน 2560 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
    นิสิตที่สนใจสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธื ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสาร และยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิเทศสัมพันธ์ ที่ http://www2.tsu.ac.th/org/iro/page_detial_menu.php?idm=9&mid=147