คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แจ้งการบรรยาย สำหรับนิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่4