คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.64 ถึงวันที่ 15 ม.ค.79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 11 มกราคม 2564 สภาทนายความภาค 9 โดยทนายจำแลง มงคลนิสภกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 ได้เข้าหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

วันที่ 11 มกราคม 2564 สภาทนายความภาค 9 โดยทนายจำแลง มงคลนิสภกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 ได้เข้าหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในประเด็นดังนี้

</font></font></font></font></div></td>
        </tr>
       <tr>
        <td height=