คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.64 ถึงวันที่ 8 ม.ค.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 8 มกราคม 2564 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดี คณะนิติศาสตร์
 
     

วันที่ 8 มกราคม 2564 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศุภเชษฐ์ จินดาย้อย

นายอนุวัฒน์ บุญคงแก้ว ทนายความประจำสำนักงานทนายความมีไชย สาครินท์

นายณรงกรณ์ ธรรมชาติ ทนายความประจำบริษัทที่ปรึกษากฎหมายจำกัด ทศทิศ ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดี คณะนิติศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ