คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 19 ธ.ค.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์นิติศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Legal Faculty Workshop) รุ่นที่1
 
     

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์นิติศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Legal Faculty Workshop) รุ่นที่1