คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.62 ถึงวันที่ 22 ก.ย.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วย ณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์
 
     

วันที่ 13 กันยายน 2562 นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วย ณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์