คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 17 ก.ย.86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ณ ห้อง 15403 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา