คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.62 ถึงวันที่ 19 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี ๒ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของชาวบ้านในเทศบาลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
 
     

เมื่อวันที่ ๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี ๒ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของชาวบ้านในเทศบาลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมฯ (รอบรั้วมหาวิทยาลัย)