คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.62 ถึงวันที่ 19 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการวันสงกรานต์
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 126 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนลดความเครียดและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เป็นคนดีของสังคม ณ สถานรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯสงขลา 
เครดิตภาพ : นิสิตคณะนิติศาสตร์